Blog > Komentarze do wpisu
Zróżnicowanie dostępności oraz wykorzystania zasobów w obszarze POZ w Polsce względem województw w 2009 roku.

Przedstawiam skróconą wersję mojego wystąpienia z koła naukowego. Niestety, wykresy nie są widoczne, jednak można je zobaczyć w podanym niżej piśmiennictwie.

Zróżnicowanie dostępności oraz wykorzystania zasobów w obszarze POZ w Polsce względem województw w 2009 roku.

1. Wykorzystanie świadczeń przez ubezpieczonych w NFZ - opieka lekarska w podstawowej opiece zdrowotnej – cała Polska.

 • Wykorzystanie świadczeń – opieka lekarska w podstawowej opiece zdrowotnej: największe zapotrzebowanie wśród osób najmłodszych i najstarszych, kobiety przeważają wśród osób korzystających.

(wykres)

 • Korzystanie ze świadczeń jako % ubezpieczonych – opieka lekarska w podstawowej opiece zdrowotnej: do 6 roku życia, ze świadczeń tych korzysta ponad 90% populacji osób ubezpieczonych, do 20 i po 52 roku życia ze świadczeń korzysta ponad 70%, od 65 roku życia z tych świadczeń korzysta około 90% ubezpieczonej populacji, przewaga kobiet.

(wykres)

 • Średnia liczba porad na osobę ubezpieczoną: Średnio na osobę ubezpieczoną przypadło 3,64 porady, dla mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 3,14, a dla kobiet 4,12. Przeliczając liczbę porad w odniesieniu do liczby pacjentów średnio na pacjenta zostało udzielonych 5,87 porady, mężczyznom 6,18, a kobietom 5,67.
 • Kadra medyczna na 10 tys. ludności: 322,9 tys. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, 126,1 tys. indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarza, lekarza dentysty, praktyk lekarskich w miejscu wezwania, a także indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych.  (wykres)

 • Liczba udzielonych porad w POZ: Ogółem w ciągu 2009 roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono ponad 290 mln porad. Spośród porad udzielonych przez lekarzy 54% udzielono w podstawowej opiece zdrowotnej. W mieście: 56% kobietom, 24,7% dzieciom i młodzieży, 27,4% osobom w wieku 65+.Na wsi: 55,5% kobietom, 22,3% dzieciom i młodzieży, 29,1% osobom w wieku 65+.
 • Struktura porad ambulatoryjnych, w tym  POZ:

(wykres)

 • Koszty świadczeń POZ dla ubezpieczonych poniesione przez  NFZ: Ogólny koszt świadczeń POZ to około 7 385 970 000 zł. Trzecia pozycja w kategorii wielkości kosztów (więcej tylko na lecznictwo szpitalne i refundację cen leków).

2. Dostępność zasobów względem województw (różnice uzasadnione zaludnieniem):

 • Zasoby kadrowe: najmniej lekarzy odnotowano w województwie lubuskim (2,2% pracujących w Polsce), a najwięcej w województwie mazowieckim (15,5% pracujących w Polsce), najmniejsza liczba lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem -województwa opolskie i świętokrzyskie, największa – śląskie i mazowieckie, najmniej farmaceutów odnotowano w województwie lubuskim i opolskim, a najwięcej w województwie mazowieckim, najmniej pielęgniarek (2,4% liczby pracujących) w województwie lubuskim, najwięcej (około 14% liczby pracujących) w województwie mazowieckim i śląskim, najmniej położnych pracujących bezpośrednio z pacjentem w województwie opolskim (2,2 % liczby pracujących), a najwięcej w województwie mazowieckim (12,8 % liczby pracujących).

3. Wykorzystanie  świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjentów względem województw:

 • Porady udzielone w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca według województw:

(wykres)

 • Porady udzielone w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca według województw: udział porad udzielonych w ramach POZ w poszczególnych województwach wyniósł od 48,1% (województwo mazowieckie) do 60,1% (województwo lubuskie), dzieciom i młodzieży udzielono 24,1% wszystkich porad, od 20,9% w woj. małopolskim do 26,6% w woj. zachodniopomorskim, osobom w wieku 65+ udzielono 27,9% wszystkich porad, od 24,1% w woj. opolskim do 31,2% w woj. pomorskim.
 • Porady udzielone w POZ w miastach i na wsi:

(wykres)

 • Porady udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 w POZ w miastach i na wsi:

(wykres)

 • Podsumowanie: Najwięcej świadczeń konsumują dzieci i osoby starsze, szczególnie kobiety, struktura udzielanych porad podobna na wsi i w mieście, najmniejsza ilość zasobów dostępnych oraz wykorzystanych w województwach: opolskim, lubuskim, świętokrzyskim, największa ilość zasobów dostępnych w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim.
 • Piśmiennictwo i źródła wykresów:Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem tych świadczeń, NFZ, Warszawa 2010,Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
czwartek, 14 kwietnia 2011, mokosh

Polecane wpisy